អគ្គនាយកដ្ឋាន​ការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការ​ប្រកួតប្រជែង និង​បង្ក្រាប​ការ​ក្លែងបន្លំ បានប្រកាសថា ស្ថានីយ​/​ដេប៉ូ ប្រេងឥន្ធនៈ​ចំនួន ២​ទីតាំង នៅ​រាជធានី​ប្រកប​របរ​មិន​សុចរិត ។