ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ធម្មិកោ ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃអតីត គណបក្ស សង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយសាលក្រមតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី១៦ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧នោះបានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយ ។ព្រះអង្គម្ចាស់  ត្រូវបានគេដឹងថា បានចាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយវ៉ាក់សាំងចន សុន ចនសុន នៅមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ៕