កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV មានឥទ្ធិពលខ្លាំង ជាងថ្ងៃធម្មតា នៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ដោយៈប.ខុន / ភ្នំពេញៈ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រលប់ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ បានជូនដំណឹង ស្តីពីសន្ទស្សន៍នៃការកើនឡើង កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV ។