ដោយឍ:ភ្នំស្វាយ / បន្ទាយមានជ័យ:នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ យោងលទ្ធផលតេស្តរហ័សនិងមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិភ្នំពេញ(NPH) បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី ដែលជាករណីឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ២០២១ និងពលករខ្មែរវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃ ដែលស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខេត្តលើបុរស ស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន៣៨៧នាក់នៅថ្ងៃទី១៦ខែសីហា
និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន១១៥នាក់នៅថ្ងៃទី១៧ខែសីហា។

នេះបើយោងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញពេលល្ងាចថ្ងៃទី១៧ខែសីហាឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៕