ដោយ: មុនីរ័ត្ន / ភ្នំពេញ : អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា: ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជា ប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ បានសហការជាមួយ សប្បុរសជន មួយចំនួន រៀបចំជំនួយ ជាស្បៀងអាហារ ដើម្បីជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ និស្សិតកម្ពុជា ដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្នុងកំឡុងពេល ដែលក្រុងបន្តអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ រយៈពីរសប្តាហ៍ចាប់ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា នេះទៅ។