នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ សីហា​នេះ រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បានប្រកាស​មាន អ្នកស្លាប់ ដោយ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩​ថ្មី ម្នាក់ទៀត​, អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន ៤០ នាក់ និង​ជាសះស្បើយ ចំនួន ២៤ នាក់ កាលពី​ថ្ងៃទី​២៤ សីហា ម្សិលមិញ​។​