រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានបញ្ចប់នូវវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះ សកម្មភាព មុខរបរ អាជីវកម្ម ការជួបជុំ ឬការប្រមូលផ្តុំមនុស្ស និងបម្រាមគោចរដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាល ដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្ដីសម្រេចនេះតទៅ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅយប់ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ៕