ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ ក្នុង​គោលដៅ ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ការងារ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព និង​ប្រសិទ្ធ​ផល​ខ្ពស់ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បាន​បណ្តុះបណ្តាល​មន្ត្រី របស់ខ្លួន ពី​វិធីសាស្ត្រ ក្នុងការ​រៀបចំ​ផែនការ សកម្មភាព ក្នុង​វិស័យ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​។​

​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន រាជធានី​-​ខេត្ត ថ្មីៗ​នេះ បាន​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី​ការរៀបចំ ផែនការ​សកម្មភាព ប្រចាំឆ្នាំ​២០២២ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​ពី​ចម្ងាយ ដោយមាន​សិក្ខាកាម ចូលរួម​សរុប ៧០ រូប មកពី​បណ្តា​រាជធានី​-​ខេត្ត ទាំង​២៥​។​

​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ មាន​គោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយ ពង្រឹងសមត្ថភាព​ដល់​មន្ត្រី បង្គោល​របស់ មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន រាជធានី​-​ខេត្ត ក្នុងការ​រៀបចំ ផែនការ​សកម្មភាព ជា​អាទិភាព​ប្រចាំឆ្នាំ ក្នុង​វិស័យ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ដែលជា​ត្រីវិស័យ សម្រាប់​ចង្អុលបង្ហាញ នូវ​ការអនុវត្ត​ការងារ​តាម​បណ្តា​អង្គភាព នីមួយៗ ឱ្យទទួល​បាន​នូវ​ប្រសិទ្ធភាព និង​ប្រសិទ្ធ​ផល​ខ្ពស់​។​

សូមបញ្ជាក់​ផងដែរ​ថាៈ នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ ក្រសួង​បានរៀបចំ​ផែនការ សកម្មភាព​ចំនួន ៤៣៨ សកម្មភាព និង​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១ ក្រសួង​បានរៀបចំ ចំនួន ៩៤៧ សកម្មភាព ដែលជា​សកម្មភាព និង​ទិសដៅ​អនុវត្ត​របស់ ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង និង​អង្គភាព​ក្រោម ឱវាទ​។​

​នៅ​ឆ្នាំ​២០២២ ខាងមុខនេះ សកម្មភាព​របស់​ក្រសួង​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន គ្រោង​នឹង​បង្កើន លើស ១.០០០ សកម្មភាព ដោយមាន​ការរួមបញ្ចូល​នូវ​ផែនការ សកម្មភាព របស់​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​ទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត​៕/V​-PC