ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ចំនួន៦៤ នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន១៥៩នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។

គិតត្រឹមព្រលប់ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ខេត្តឧត្តរមានជ័យ រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន៦.៤៧៩នាក់ ក្នុងនោះករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួន៥.៣២៨នាក់ និងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ២០កុម្ភ:ចំនួន ១.១៥១នាក់ និងបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន២.៨៦០នាក់ , កំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន១.៤៨៤នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១២នាក់៕
សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន: