ដោយៈ health.com.kh

​លំ​ហាត់ពត់​ខ្លួន​៧​បែប​ខាងក្រោម​នេះ ចំនួន​៣​ដង​ក្នុង​១​ថ្ងៃ អាចជួយ​ធ្វើឱ្យ​អ្នក​បាត់​ឈឺចង្កេះ​បាន​។​

១- កម្តៅ​ឆ្អឹងត្រគាក​
​ដេក​ផ្ងារ​លើ​គ្រែ​ឬ​លើ​កម្រាល ដាក់​ជើង​ទាំងពីរ​ផ្ទាល់​ដី រាបស្មើ​នឹង​ដី​។ ប្រឹង​សាច់ ដុំ​ពោះ ឱ្យ​ត្រគាក​ចុះទៅ​ប៉ះ​ដី​។ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​ចំនួន​៥​វិនាទី រួច​បន្ធូរ​សាច់ដុំ​ពោះ​មក វិញ​។ ធ្វើ​ដូច្នេះ​ឱ្យបាន​១០​ដង​។​បន្ទាប់មក ដកដង្ហើម​ចូល​ឱ្យ​វែង រួច​ដក​ដង្ហើមចេញ មកវិញ​ដោយ​ប្រឹង​សាច់ដុំ​ពោះ​ផង ធ្វើឱ្យ​ផ្ចិត​រត់ទៅរក​ឆ្អឹងខ្នង​។ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​ចំនួន​៥​ទៅ​១០​វិនាទី រួច​បន្ធូរ​សាច់ដុំ​ពោះ​មកវិញ​។ ធ្វើ​ដូច្នេះ​ឱ្យបាន​១០​ដង​ដែរ​។​

២- ពត់​ខ្លួន​លើដី​
​ដេក​ផ្ងារ​លើ​គ្រែ​ឬ​លើ​កម្រាល ដាក់​ជើង​ទាំងពីរ​ផ្ទាល់​ដី រាបស្មើ​នឹង​ដី​។ លើកជើង ម្ខាង​ឡើងលើ​ឱ្យ​ត្រង់​ដោយ​ប្រឹង​សាច់ដុំ​ពោះ​ផង រួច​ស្ថិតនៅ​ក្នុងស្ថានភាព​នេះ​ឱ្យបាន​៣០ វិនាទី​។ អនុវត្ត​ឱ្យបាន​ពីរដង​សម្រាប់ ជើង​ម្ខាងៗ​។​

៣- ពត់​ជង្គង់​មករក​ដើមទ្រូង​
​ដេក​ផ្ងារ​លើ​គ្រែ​ឬ​លើ​កម្រាល ដាក់​ជើង​ទាំងពីរ​ផ្ទាល់​ដី រាបស្មើ​នឹង​ដី​។ ចាប់ទាញ ក្បាលជង្គង់​ឆ្វេង​ទៅរក​ដើមទ្រូង ប្រឹង​សាច់ដុំ​ពោះ​ឱ្យ​ត្រគាក​ចុះទៅ​ប៉ះ​ដី ដោយ​សាកល្បង​លា​ជើង​ស្តាំ​ចុះ​ឱ្យ​ត្រង់​។ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​ចំនួន​២០​វិនាទី រួច​ដាក់​ជើងឆ្វេង​ចុះមក​វិញ និង​បន្ធូរ​សាច់ដុំ​ពោះ​មកវិញ​ផង​។ អនុវត្ត​ដូចគ្នា​ចំពោះ​ក្បាល ជង្គង់​ស្តាំ​។​

៤- ពត់​ឆ្អឹងខ្នង​
​ដេក​ផ្ងារ​លើ​គ្រែ​ឬ​លើ​កម្រាល ដាក់​ជើង​ទាំងពីរ​ផ្ទាល់​ដី រាបស្មើ​នឹង​ដី​។ ពត់​ជើង​ស្តាំ មក​ខាងឆ្វេង​ដងខ្លួន នៅពេលដែល​បោះដៃ​ស្តាំ​ទៅខាង​ស្តាំ ដោយ​ប្រឹង​សាច់ដុំ​ពោះ​ផង ។ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​ចំនួន​២០​វិនាទី រួច​ត្រលប់​មករក​ស្ថានភាព​ដើម​វិញ​។ អនុវត្ត​ដូចគ្នា​ចំពោះ​ជើង​ម្ខាង​ទៀត​។​

៥- ពត់​ទាញ​សាច់ដុំ​ត្រគាក​
​ដេក​ផ្ងារ​លើ​គ្រែ​ឬ​លើ​កម្រាល ដាក់​ជើង​ទាំងពីរ​ផ្ទាល់​ដី រាបស្មើ​នឹង​ដី​។ ប្រឹង​សាច់ ដុំ​ពោះ រួច​ទាញ​ជើង​ស្តាំ​មក​គង​លើ​ជង្គង់​ឆ្វេង​តាម​រូបភាព​។ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​ចំនួន​៣០​វិនាទី រួច​ត្រលប់​ទៅរក​ស្ថានភាព​ដើម​ឡើងវិញ​។ អនុវត្ត​ដូចគ្នា​ចំពោះ​ជើង​ខាងឆ្វេង​។​

៦- ពត់​ចង្កេះ​
​ឈរ​ឱ្យ​ត្រង់​ខ្លួន​។ ឈាន​ជើង​ស្តាំ​ទៅក្រោយ រួច​បន្ទាបខ្លួន​ចុះ​ដូច​មាន​ក្នុង​រូបភាព​ដោយ​កុំ​ភ្លេច​ប្រឹង​សាច់ដុំ​ពោះ​ផង និង​រក្សា​ដងខ្លួន​ឱ្យនៅ​ត្រង់​។ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​ចំនួន​៣០​វិនាទី រួច​ងើបឈរ​មកវិញ​អនុវត្ត​ដូចគ្នា​ចំពោះ​ជើងឆ្វេង​។​

៧- ពត់​ទាញ​សាច់ដុំ​ភ្លៅ​
​ដេក​ផ្ងារ​លើ​គ្រែ​ឬ​លើ​កម្រាល ដាក់​ជើង​ទាំងពីរ​ផ្ទាល់​ដី រាបស្មើ​នឹង​ដី​។ ផ្អៀងខ្លួន​មក​ខាងឆ្វេង បត់​ដៃ​ឆ្វេង​ដាក់​ក្រោម​ក្បាល ប្រឹង​សាច់ដុំ​ពោះ​រួ​វយ​កដៃ​ស្តាំ​ចាប់ទាញ​កជើង​ស្តាំ​ទៅក្រោយ​ឱ្យ​ប៉ះ​កំប៉េះគូថ​។ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​ចំនួន​៣០​វិនាទី រួច​ត្រប់​មករក​ស្ថានភាព​ដើម​ឡើង វិញ​។ អនុវត្ត​ដូចគ្នា​ចំពោះ​ជើងឆ្វេង​។​

៨- ពត់​ខ្នង​
​មុននឹង​បញ្ចប់​ការហាត់​ប្រាណ សូម​អនុវត្ត​លំ​ហាត់​មួយ​នេះ​សិន​។ ឈរ​នៅ ចម្ងាយ​ប្រហែល​១​ម​ពី​តុ​មួយ រួច​បន្ទន់ខ្លួន​ដូច​មាន​ក្នុង​រូបភាព ដោយ​កុំ​ភ្លេច​ប្រឹង​សាច់ដុំ​ពោះ ផង​។ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​នេះ​ចំនួន​១០​វិនាទី រួច​ងើប​ខ្លួន​មកវិញ​។​

​ការអនុវត្ត​លំ​ហាត់​ទាំងឡាយ​ខាងលើនេះ​ឱ្យបាន​ទៀងទាត់​នឹង​ជួយ​ឱ្យ​បាត់​ឈឺចង្កេះ​បាន​៕​/PC