រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៤៩និងជា សះស្បើយចំនួន៨០ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហាឆ្នាំ២០២១នេះ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្ត។