រដ្ឋបាល ខណ្ឌទួលគោក បានប្រកាស នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា នេះ ពី​ការបិទ​ខ្ទប់ ផ្លូវ ៣៣៦ ដើម្បី​យក​សំណាក​អាជីវករ រក​កូ​វីដ​១៩ ។ ផ្លូវ លេខ ៣៣៦ នេះ ស្ថិត​នៅជាប់​ផ្សារ​ដើម​គ ផ្នែក​ខាងជើង ។