រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រភូមិប្រឡាយនិងភូមិគោក ស្នួល ឃុំខ្នាត ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ជា “តំបន់ក្រហម” ជាបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល ១៤(ដប់បួន)ថ្ងៃ គិតចាប់ពីវេលាម៉ោងសូន្យនាទីនាថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី១៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១៕