ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​រកឃើញ​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ថ្មី​៩២ នាក់ និង​ជាសះស្បើយ​២៥ នាក់​