ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​ពី​យប់ បង្ក​ជំនន់​ផ្លេកបន្ទោរ នៅ​អូរ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ថៃ​, លិច​ផ្លូវ ស្ពាន​ច្រកព្រំដែន​តំបន់​ម៉ាឡៃ​