​ថ្ងៃនេះ​ខេត្តកំពង់ចាម មាន​អ្នកស្លាប់ ដោយ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ពីរ​នាក់​, អ្នក​ឆ្លង ៤៨ នាក់ និង​ជាសះស្បើយ ៧១ នាក់​