នៅល្ងាចថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១នេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារបានចេញសេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួនប្រាំបួននាក់បន្ថែមទៀត តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស ៕