​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ ការធ្លាក់​ភ្លៀង នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​១ ខែកញ្ញា លើ​រាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រាប់​តំបន់ ក្នុង​ក្រុង មាន​កម្រិត​រង្វង់​ពី ៥១ ដល់ ៦០ មី​លី​ម៉ែត្រ និង​នៅ​ចោមចៅ ៦២ មី​លី​ម៉ែត្រ បង្កឱ្យមាន​ការ​លិច លង់​ផ្លូវ និង​តំបន់​ទំនាប មួយចំនួន ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី ដោយសារ​បរិមាណ​ទឹក​ភ្លៀង ធ្លាក់​មាន​ចំនួន​ច្រើន ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​។​