ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជំរុញ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ អោយបាន​គ្រប់ៗ​គ្នា