​រឿងរ៉ាវ​ដីធ្លី​ដ៏​រ៉ាំរ៉ៃ​មួយ​៖​មន្ត្រី​ថា មិនអាច​ដោះស្រាយបាន ព្រោះ​សំណុំរឿង​ប៉ះពាល់​កម្មសិទ្ធិ​ដី​ប្លង់រឹង​នៅ​ភ្នំ​ព្រះ​ស្រុក​ថ្មពួក​នៅ​ដៃ​តុលាការ​…