ភ្នំពេញៈរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានរកឃើញករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន២៧នាក់​ ,ជាសះស្បើយចំនួន២៤នាក់និងស្លាប់មួយនាក់ ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ ៕

សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន: