​ដោយៈ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញៈ យោងតាម​លទ្ធផល នៃ​ការតាមដាន និង​កត់ត្រា​ស្ថានភាព​ប្រជាសាស្ត្រ​សត្វ​ត្មាត ដែល​បាន​ធ្វើឡើង ក្នុង​ថ្ងៃ​ផ្សេងគ្នា ក្នុង​ចន្លោះ​ខែកក្កដា និង​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១ កន្លងទៅ បានបង្ហាញ​ថាៈ សត្វ​ត្មាត ទាំងបី​ប្រភេទ ដែល​មាននៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​គឺ ត្មាតភ្លើង ត្មាត​ត្នោត និង​ត្មាតផេះ មាន​វត្តមាន សរុប​ចំនួន ១៤០ ក្បាល ពោល​មានការ​កើនឡើង ចំនួន​ជាង​មុន​។​