លួច​បើក​កន្លែង​ផឹកស៊ី​រាំលេង​កម្សាន្ត​ល្មើស​វិធានការ​រដ្ឋបាល​រាជធានី ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​ឃាត់ខ្លួន​បាន​៦០​នាក់