​ដោយៈ health.com.kh

​គិត ៗ ទៅ រមៀត ក៏ មិន ខុស គ្នា ប៉ុន្មាន ពី ខ្ញី ដែរ គឺជា ឱសថ បែប ឬ ស ឈើ ដែល ត្រូវ បាន គេ ប្រើប្រាស់ យ៉ាង ទូលំទូលាយ ។ វា ក៏ មានការ ពេញ និយម ជា ពិសេស សម្រាប់ ប្រជាជន ចិន និង ឥណ្ឌា ផង ដែរ សម្រាប់ ដើរតួ នាទី ជា ភ្នាក់ងារ ប្រឆាំង នឹង ការ រលាក ។ គេ បាន សង្ខេប ទៅ លើ ជីវជាតិ ដែល រមៀត មាន ផង ដែរ ដូច ជា ម៉ ង ហ្គា ណេ ស ជាតិ ដែក វីតាមីន B6 ទង ដែង ប៉ូ តា ស្យូ ម និង ជាតិ សរសៃ ។​

​រមៀត ផ្ទុក ទៅ ដោយសារ ធាតុ Curcumin ដែល ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ ថា អាច បង្កើន ចំនួន Brain-Derived Neurotrophic Factor ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ របស់ បញ្ជា យ៉ាង សំខាន់ សម្រាប់ សមត្ថភាព សរសៃប្រសាទ ក្នុង ការ បង្កើត ការ ទំនាក់ទំនង ថ្មី ក្នុង ខួរក្បាល ។ នេះ មាន ន័យ ថា ការ បញ្ចូល រមៀត ទៅ ក្នុង របប អាហារ ប្រចាំ ថ្ងៃ នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ប្រឈម នឹង ជំងឺ ខួរក្បាល ដូច ជា ជំងឺ ភ្លេចភ្លាំង ពេល ចាស់ជរា និង ការ បាក់​ទឹកចិត្ត ជាដើម បាន ។ វា ក៏ ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ ទៀត ថា មាន ប្រសិទ្ធភាព ក្នុង ការ ព្យាបាល ជំងឺ មនុស្ស ចាស់ និង ធ្វើ ឱ្យ មនុស្ស ម្នាក់ កាន់តែ មាន ប្រាជ្ញា ឆ្លាត វៀងវៃ ទៀត ផង ៕​