​កំពង់ផែ​សា​ឡង់​ដឹកទំនិញ នឹង​លេច​រូបរាង ក្នុង​ទឹកដី​សង្កាត់​អូរ​ក្រសារ ក្រុងកែប នាពេលខាងមុខ​