ដោយៈ គង់ហេង/ ត្បូងឃ្មុំៈរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី៤កញ្ញានេះបានប្រកាសរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៦៦ នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤៤ នាក់ កាលពីថ្ងៃទី ៣ កញ្ញា ម្សិលមិញ។មកដល់ពេលនេះនៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប ៣.៥២២ នាក់, អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២.៨១៥ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៤០ នាក់៕
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖