ដោយៈភ្នំស្វាយ / បន្ទាយមានជ័យៈនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បើយោងលទ្ធផលតេស្តរហ័ស(Rapid Test )និងមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិភ្នំពេញ(NPH) បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី ដែលជាករណីឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃទី២០ខែកុម្ភៈ ២០២១ និងពលករខ្មែរវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃ ដែលស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខេត្តលើបុរស ស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន១៤៩នាក់នៅថ្ងៃទី០៤ខែកញ្ញា ។
និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន១២៥នាក់នៅ់់ថ្ងៃទី០៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ ។

នេះបើយោងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញពេលល្ងាចថ្ងៃទី០៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៕
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន