ជំនន់​ទឹកភ្លៀង និង​ទឹកជំនន់​នៅ​ប៉ែក​ខាងត្បូង​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត​បន្ត​ហក់​ឡើង​គួរអោយ​បារម្ភ​