សប្តាហ៍​ទី​១ ខែកញ្ញា មាន​ភ្ញៀវទេសចរ ជាង ៥ ម៉ឺន​នាក់​៖ សកម្មភាព​ទេសចរណ៍​ផ្ទៃក្នុង ចាប់ផ្តើម​មាន​សកម្មភាព ជា​បណ្តើរៗ​ឡើងវិញ