​ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បាន​ជូនដំណឹង ពី​ការដាក់​ចែកចាយ​លក់ នៃ​ឧបករណ៍​តេស្ត​រហ័ស ប្រភេទ​ថ្មី អង់​ទី​ហ្សែ​ន​កូ​វីដ​-១៩ Asan Easy Test សម្រាប់​សាធារណជន​។​

​​