អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា ចុះ​ចាត់ចែង បែងចែក​មៀន​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​