បញ្ជូន​មុខសញ្ញា​ជួញដូ​ថ្នាំញៀន​ម្នាក់ និង​ម៉ា​ទឹកកក​ជិត ៣០ ក្រាម ទៅ​តុលាការ​