​រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បន្ត​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ថ្មី ចំនួន ១៥ នាក់ អ្នកជា​សះស្បើយ ៤០ នាក់ និង​ស្លាប់ ១ នាក់​