ដោយៈ ភ្នំស្វាយ / បន្ទាយមានជ័យៈនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បើយោងលទ្ធផលតេស្តរហ័ស(Rapid Test )និងមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិភ្នំពេញ(NPH) បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីដែលជាករណីឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ថ្ងៃទី២០ខែកុម្ភៈ ២០២១ និងពលករខ្មែរវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃ ដែលស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខេត្តលើបុរស ស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរចំនួន១៨១នាក់នៅថ្ងៃទី៦ខែកញ្ញានិងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន២៦៣នាក់នៅ់់ថ្ងៃទី៧ខែកញ្ញា។នេះបើយោង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញពេលល្ងាចថ្ងៃទី០៧ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៕សរន
សូមជូនសចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖