​ចាប់ផ្តើម​ចាក់​បេតុង លើ​មហាវិថី​ថ្មី ២០ ម៉ែត្រ ពី​ស្ពាន​សម្តេច​ជាស៊ីម ព្រែក​តាសេក ដល់​មហា​វ​ថី​ឈ្នះ​ឈ្នះ​