​ដោយៈ គង់​ហេង / ត្បូងឃ្មុំៈ រដ្ឋបាលខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី ៨ កញ្ញា នេះ បានប្រកាស​រកឃើញ អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ថ្មី ចំនួន ៧៦ នាក់ និង​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ ពី​ជំងឺ​នេះ ចំនួន ៨៨ នាក់ កាលពី​ថ្ងៃទី ៧ កញ្ញា នេះ ។​

​សូមបញ្ជាក់ថា គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី ៧ កញ្ញា ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ មាន​ផ្ទុក​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ចំនួន ៣.៨៤១ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ចំនួន ៣.០៣៧ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់ ចំនួន ៤៣ នាក់​។​

​សូម​អាន​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម​៖​