ខេត្តកំពង់ធំបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣៥នាក់និងជាសះស្បើយ ចំនួន ៥៩នាក់នៅថ្ងៃទី៨ខែកញ្ញា។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕