ស្ថានទូត​ចិន​បាន​បញ្ជាក់ថា តប​តាម​ការអញ្ជើញ​របស់​ឯក​ឧ​ត្ត​ម ផាម ប៊ិ​ញ​មិញ​(Pham Binh Minh) ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម និង​ឯកឧត្តម ប៊ូ ថា​ញ់ សន​(Bui Thanh Son) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​វៀតណាម​, ឯកឧត្ដម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​, ឯកឧត្តម Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​សិង្ហ​បុរី និង​ឯកឧត្តម Chung Eui-yong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង ឯកឧត្តម​ទីប្រឹក្សា​រដ្ឋ Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ចិន​នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការ​នៅក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម កម្ពុជា សិង្ហ​បុរី និង​កូរ៉េខាងត្បូង​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១០​ដល់​១៥ ខែកញ្ញា​។ ឯកឧត្តម Wang Yi នឹង​អញ្ជើញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​១៣​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បញ្ជាការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ចិន​-​វៀតណាម​ជាមួយ​ឯកឧត្តម Pham Binh Minh​។​

Sep 8, 2021

ស្ថានទូត​ចិន​បាន​បញ្ជាក់ថា តប​តាម​ការអញ្ជើញ​របស់​ឯក​ឧ​ត្ត​ម ផាម ប៊ិ​ញ​មិញ​(Pham Binh Minh) ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាម និង​ឯកឧត្តម ប៊ូ ថា​ញ់ សន​(Bui Thanh Son) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​វៀតណាម​, ឯកឧត្ដម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​, ឯកឧត្តម Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​សិង្ហ​បុរី និង​ឯកឧត្តម Chung Eui-yong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​កូរ៉េខាងត្បូង ឯកឧត្តម​ទីប្រឹក្សា​រដ្ឋ Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ចិន​នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការ​នៅក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម កម្ពុជា សិង្ហ​បុរី និង​កូរ៉េខាងត្បូង​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១០​ដល់​១៥ ខែកញ្ញា​។ ឯកឧត្តម Wang Yi នឹង​អញ្ជើញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​១៣​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បញ្ជាការ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​ចិន​-​វៀតណាម​ជាមួយ​ឯកឧត្តម Pham Binh Minh​៕