ស្ត្រី​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ទី​៥៥​នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ត្រូវ​គ្រូ​ពេទ្យឆ្មប​ជួយ​សម្រាល​ដោយ​ជោគជ័យ​