ដោយៈ ជា សីហៈ/ភ្នំពេញៈ អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃកម្ពុជាបានអះអាងថា កាលពីខែមុននេះ​ក្រុមអ្នកអភិរក្ស​បានជួយសង្រ្គោះសត្វបក្សាបក្សី និង ថនិកសត្វថ្នាក់ទាបមួយចំនួន ។

ប្រភពដដែលបានបន្តថា ក្រុមជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃបន្ទាន់បានរឹបអូសសត្វជាច្រើនពីអ្នកលក់នៅ​ជិតអាកាស​យានដ្ឋានភ្នំពេញ រួមមានសត្វកំប្រុក ៣ ក្បាល គ្រលីងគ្រលោង ២ ក្បាល សារិកាកែវ ២ក្បាល សត្វព្រាប ២ក្បាល និងសារិកាកែវ១ក្បាល។

ប្រភពដដែលបានបន្តថា សត្វទាំងអស់ត្រូវបាននាំយកទៅកាន់ភ្នំតាម៉ៅដើម្បីស្តារនីតិសម្បទា៕