ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈរដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យបានសេចក្ដីសម្រេចបិទខ្ទប់បណ្ដោះអាសន្នទីតាំងចំនួន ១៥កន្លែង ស្ថិតនៅឃុំព្រះប្រឡាយ ស្រុកត្រពាំង ប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មី ដោយមូលហេតុទីតាំងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ។
សូមជូនសេចក្តីសម្រេច៖