ដោយៈបាយ័ន/សៀមរាបៈរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានប្រកាសថាបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៦៦នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន៦៦នាក់នៅថ្ងៃទី៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១។

គិតត្រឹមម៉ោង១៧:៣០នាទី ថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញាខេត្តឧត្តរមានជ័យ រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៧.៤១៤ ករណី។ ក្នុងនោះករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួន ៥.៨៨១ករណី និងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ចំនួន ១.៥៣៣ ករណី និងបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៣.៧៣៦ នាក់ ,កំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន ១.៥៦១ នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៤នាក់៕
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖