ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេច​បន្ត​អនុវត្ត​វិធានការ​រដ្ឋបាល ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ប្រភេទ ដែល​តា​