​ភ្នំពេញៈ អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា បានដាក់​ចេញ​នូវ​គោលការណ៍ និង​យន្តការ ចំនួន ៥ ក្នុងការ​អនុវត្ត ការប្រមូល​ពន្ធ​នាំចូល លើ​យានយន្ត គ្មាន​ពន្ធ ជ្រក​ក្រោម​ផ្លាកលេខ​ផ្សេងៗ​។ នេះ​បើតាម​​សេចក្តីជូន​ដំណឹង ចុះ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ ដែល​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គ​យ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា បាន ប្រាប់​ដល់​ម្ចាស់​យានយន្ត ជ្រក​ក្រោម​ផ្លាកលេខ​ផ្សេងៗ និង​គ្មាន​ពន្ធ និង​អាករ​នាំចូល ពី​ការអនុវត្ត​ការប្រមូល​ពន្ធ និង​អាករ​នាំចូល លើ​យានយន្ត​គ្មាន​ពន្ធ​។​

​សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោមៈ​