​ខេត្តកំពង់ចាម សម្រេច​បើកទ្វារ​សាលា​ឡើងវិញ ជា​ពីរ​ដំណាក់កាល​
​ដោយៈ គង់​ហេង / កំពង់ចាមៈ លោក អ៊ុន ចាន់​ដា អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បានសម្រេច​អនុញ្ញាត បើកទ្វារ​សាលា ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស នៅ​ទូទាំង​ខេត្ត មួយ​នេះ បាន​ចូលរៀន​ឡើងវិញ ជា​ពីរ​ដំណាក់កាល គឺ​ខុសត្រូវ​គ្នា រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ​។​