បង្រ្កាបផ្ទះជួសជុលម៉ូតូបង្កប់គ្រឿងញៀនៈឃាត់ខ្លួនពីរនាក់ ,ដកហូតកាំភ្លើងខ្លីមួយដើមនិងថ្នាំញៀនមួយចំនួន៕