ពលករខ្មែរប្រាំបួននាក់ ចំណាយប្រាក់ជាងប្រាំពាន់បាតក្នុងម្នាក់ ដើម្បីលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃ៕