ដោយៈ ប​.​ជ័យ / បន្ទាយ​មាន​ជ័​យៈ បុរស ២ នាក់ បាន​ស្លាប់​ដោយ​ចរន្តអគ្គិសនី ឆក់ គឺ​ម្នាក់ នៅពេល​លើក បង្គោល​ទល់​ខ្សែភ្លើង រលំ​ដួល និង​ម្នាក់ទៀត នៅពេល​ទៅរក​ត្រី ។​