​ដោយៈ គង់​ហេង / ត្បូងឃ្មុំៈ អាជ្ញាធរ​ក្រុង​សួង បានសម្រេច​បិទ​ខ្ទប់ ផ្សារ​សួង និង​ផ្លូវ​សាធារណៈ ជាប់​ផ្សារ​មួយ​នេះ ចំនួន ពីរ សប្តាហ៍ ជា​បណ្តោះអាសន្ន បន្ទាប់ពី​រកឃើញ ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន​ជាង ៤០០ នាក់ បាន​ផ្ទុក​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ រយៈពេល​ប្រមាណ​ជាង មួយ​សប្តាហ៍ កន្លងមកនេះ​។​