​ដោយ​៖ ភ្នំ​ស្វាយ / បន្ទាយ​មាន​ជ័​យៈ សាលារៀន​ចំណេះ​ទូទៅ​រដ្ឋ និង​ឯកជន នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាន​បើក​ដំណើរការ បាន ៦២% ដូច​តាម​ការគ្រោងទុក ក៏ប៉ុន្តែ​បិទ​វិញ​ខ្លះ ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ បានកើត​លើ​សិស្សានុសិស្ស មួយចំនួន​តូច ដែល​ផ្ទុះ​នៅ​សហគមន៍ មុន​ពួកគេ ត្រូវ​ចូលរៀន នៅ​សាលា​។​